ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ, STEM ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Όραμά μας

είναι να προετοιμάσουμε τις επόμενες γενιές ώστε να δημιουργήσουν έναν κόσμο τεχνολογικά προηγμένο, βιώσιμο και ανθρωποκεντρικό. Συμβάλουμε καθοριστικά στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων, δίνοντάς τους κατάλληλα εφόδια για το μέλλον τους σε έναν κόσμο υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Στόχοι μας

Μια ομάδα από εκπαιδευτικούς - ιδιοκτήτες κέντρων εκπαιδευτικής ρομποτικής ίδρυσαν την «Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Hedra» με κοινό γνώμονα το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη της ρομποτικής, τη διασφάλιση και εξέλιξη του κλάδου και της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Hedra

Τα Νέα μας