Στις 29 Ιουνίου 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής της Ιδρυτικής Πράξης και του Καταστατικού από όλα τα Ιδρυτικά Μέλη της Ένωσης. Την επόμενη εβδομάδα τα σχετικά έγγραφα κατατέθηκαν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, από όπου αναμένεται η επικύρωση του καταστατικού.