Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Όραμα

Add Your Heading Text Here

Το όραμα της Πανελλήνιας Ένωσης Κέντρων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Ψηφιακών Δεξιοτήτων είναι να προετοιμάσει τις επόμενες γενιές ώστε να δημιουργήσουν έναν κόσμο τεχνολογικά προηγμένο, βιώσιμο και ανθρωποκεντρικό.
Συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων, τους δίνει τα κατάλληλα εφόδια για το μέλλον τους σε έναν κόσμο υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.
Προετοιμάζει την νέα γενιά ώστε να οδηγούν τα ίδια τις τεχνολογικές εξελίξεις προς όφελος των ανθρώπων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.