Στις 29 Μαρτίου 2021 συγκροτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης το προσωρινό ΔΣ, με βασικό στόχο την διεκπεραίωση των διαδικασιών δημιουργίας του συλλόγου και την υποστήριξη των λειτουργικών της αναγκών της, μέχρι την επικύρωση του Καταστατικού και την εν συνεχεία εκλογή τακτικού ΔΣ.