Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Οι Στόχοι μας

Add Your Heading Text Here

01

Συνεργασία.

Μια ομάδα από εκπαιδευτικούς - ιδιοκτήτες κέντρων εκπαιδευτικής ρομποτικής συνεργάστηκαν και ίδρυσαν την Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Hedra με κοινό γνώμονα το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη της ρομποτικής και την εξέλιξη των κέντρων τους.

02

νομικό πλαίσιο λειτουργίας.

Συζητά με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την θέσπιση πλαισίου λειτουργίας των κέντρων για την ομαλή λειτουργία τους. Ενημερώνει τα μέλη της πάνω σε επιστημονικά, νομικά, φορολογικά θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις τους στον νέο κλάδο της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

03

καινοτομία.

Αναδεικτύει και προώθει σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτικα εργαλεία και πολιτικές, που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους φορείς της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης της χώρας, όπως από δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και λοιπά εκπαιδευτικά κέντρα, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, της εκπαίδευσης STEM και STEAM και εν γένει της εκπαίδευσης προς ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

04

Εκπαιδευτικές δράσεις.

Διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, δραστηριότητες κατάρτισης, διαγωνισμούς και εν γένει εκδηλώσεις για τη διάδοση της γνώσης και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών και των συμμετεχόντων. Συνεισφέρει στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, της εκπαίδευσης STEM και STEAM και εν γένει της εκπαίδευσης προς ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.