Κώδικας Δεοντολογίας

Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Add Your Heading Text Here

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Κέντρων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και STEM, ορίζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα μέλη του Συλλόγου, θέτοντας συγκεκριμένα πρότυπα για τα κέντρα που αυτοί εκπροσωπούν. Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι δεσμευτικός για όλα τα μέλη του Συλλόγου.